Управление на печата

Решението на ASAPIT за управление на печата и поддържане на печатащите системи във Вашата институция ще допринесе за намаляване на разходите за печат, като същевременно ще удължи живота на устройствата и ще подобри тяхната работоспособност.

Какво представлява нашето решение

Решението ни за управление на печата представлява съвкупност от взаимосвързани дейности за осигуряване на надеждност при използване на печащата техника във Вашата институция. Избирайки ни за свой партньор, Вие получавате:

 • Анализ на наличната техника

  Нашите специалисти изготвят анализ на текущата инфраструктура във Вашата институция. По този начин можем да изготвим решение, съобразено с потребностите на Вашата институция.

 • Планиране на ресурсите

  Анализът на наличната техника ще ни позволи да предложим план за оптимизиране на наличните принтери, копири и други устройства. По този начин ще намалим разходите за печат на Вашата институция.

 • Поддръжка

  Всички устройства в институцията ще бъдат технически поддържани от нашите специалисти. Вие може да бъдете спокойни, че независимо от вида и броя на устройствата, те ще бъдат в постоянна работоспособност.

 • Доставка на консумативи

  Екипът на ASAPIT е ангажиран и с доставката на консумативи и резервни части. По този начин можем да предложим цялостно обслужване на печатащите устройства, а за Вашата институция това ще означава бърза и надеждна услуга.

 • Контрол на печата

  ASAPIT има разработен собствен софтуер за управление на печата, който дава възможност за изготвяне на отчети за месечното потребление, контрол на достъпа до определени устройства и др.

 • Проактивна грижа

  Нашите специалисти ще следят техническото състояние на всяко едно устройство, така че потенциалните проблеми да бъдат идентифицирани още преди да са се проявили. Този подход намалява риска от неработоспособност на техниката и съответно от прекъсване на работния процес.

Плюсовете на ASAPIT

Дългогодишният ни опит в поддръжката на различни устройства за печат (принтери, копири, плотери и др.), ни дава възможност непрестанно да подобряваме предлаганите услуги, базирайки се на конкретните препоръки на своите клиенти. Стремежът ни към удовлетворение на клиентските потребности доведе до предлагане на различни услуги, които да допълнят основния пакет, така че да се постигне максимална ефективност: