Профил на купувача ZOP1

Управлявайте своя профил на купувача лесно и ефективно. ZOP1.BG е иновативна платформа в облака за публикуване и управление на обществени поръчки, която отговаря напълно на законодателството в областта (ЗОП).

Лесното решение

Предлагаме Ви ефективно и същевременно икономично решение за управление на целия процес, свързан с публикуване и възлагане на обществени поръчки. ZOP1 е платформа, която не изисква никаква първоначална инвестиция за закупуване на хардуер или софтуер. С нея ще можете да следите и управлявате състоянието на Вашите обществени поръчки по всяко време. Платформата позволява достъпен начин за управление на всички Ваши процедури, като е съобразена с общите правила за възлагане на обществени поръчки, съгласно Закона за обществените поръчки.

 • Гъвкавост

  Този модел дава възможност сами да определите какви и колко услуги да използвате, в зависимост от текущите си нужди.

 • Ниски разходи

  Използването на Cloud технологията осигурява заплащане на услугата с постепенно нарастване чрез модела „плащаш при напускане”, който предоставя възможност за намаляване на оперативните разходи. В този случай няма директен капиталов разход за хардуер, софтуерни лицензи или услуги за изпълнение.

 • IT персонал с повишена ефективност

  Не е нужно повече IT специалистите да се притесняват за постоянните софтуерни актуализаци и хардуерни поддръжки, свързани с използването на компютърни системи.

 • Мобилност

  Потребителите могат да имат достъп до услуги и данни от всяко едно място с Интернет връзка.

 • Увеличен капацитет за съхранение без инвестиционни разходи

  Клиентите могат да съхраняват повече данни, докато в същото време остават гъвкави и нямат нужда от поддържане на физическо пространство за съхранение.

 • ZOP1.BG

  Повече информация за нашата облачна платформа ZOP1.BG можете да намерите на сайта: